درباره ما

دارالترجمه رسمی قانون (کانادا)

نه تنها ارائه کننده ترجمه رسمی مدارک شما مورد تایید تمامی ادارات و مراکز دولتی و غیره دولتی کانادا و امریکا میباشد بلکه همچنین درکناره شما درزمان نیاز به مترجم در سرتاسر کانادا به صورت تلفنی و یا ویدیوی میباشد. ما مفتخریم به ارائه مشاوره رایگان و توضیح در ارتباط با مدارک مورد نیاز و نوع مورد قبول ترجمه در ادارات و مراکز مختلف کانادا. تلاش ما حمایت از شما فارسی زبانان میباشد