ویزا

 * لطفآ برای مشاوره در مورد ویزای توریستی کانادا و اقدامات مرتبط, با ما تماس گرفته و با مشاورین ما بصورت رایگان مشورت نمایید

  مدارک ویزای توریستی کانادا:

  • پاسپورت معتبر و عکس پاسپورتی
  • مدارک تمکن مالی 
  • دعوتنامه از فرد یا سازمانی در کانادا یا ارائه برنامه دقیق بازدید از کانادا
  • پر کردن فرمهای ویزا
  • پرداخت هزینه های قانونی مربوط به اخذ ویزای توریستی کشور کانادا
  • انجام انگشت نگاری.
  • سایر مدارک تکمیلی که نشان دهنده وجود tie یا همان وابستگی شما به کشور خودتان است که به نوعی آفیسر را قانع میکند که شما به کشور خود باز خواهید گشت.
  • رائه کامل سوابق شغلی اعم از نامه های اشتغال به کار و فیش حقوقی و مرخصی
  • ارائه کامل اسناد مربوط به دارایی های شما
  • رکورد ویزای های شما به کشورهای قبلی

تذکر: لیست مدارک ارائه شده به صورت کلی میباشد. برای دریافت لیست دقیق مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی کانادا با مشاورین ما بصورت رایگان مشورت نمایید.

 

  

 

info@ghanoont.com

۶۴۷۵۲۸۳۵۶۴