خریداران خارجی شاید بخش کوچکی از خریداران بازار املاک و مستغلات کانادا را تشکیل دهند ولی خریداران خانه در تورنتو، ونکوور و مونتریال معتقدند که این خریداران تاثیر عمیقی بر بازار مسکن دارند. 

روز چهارشنبه گزارشی از سوی کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا منتشر شد. این گزارش حاکی است که 68 درصد پاسخ دهندگان از ونکوور، 48 درصد پاسخ دهندگان از تورنتو، و 42 درصد پاسخ دهندگان از مونتریال گفته اند که معتقدند خریداران خارجی «تاثیر عمیقی» بر بازار مسکن و افزایش قیمت آن در این شهرها دارند. 

حدود 30 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت داشته اند که البته نظرشان به شدت با یافته های سازمان آمار کانادا متفاوت است. یافته های سازمان آمار کانادا حاکی است که خریداران خارجی فقط مالک 4.8 درصد خانه های ونکوور، و 3.4 درصد خانه های تورنتو هستند.